Τί είναι η Αναπτυξιακή Λεκτική Δυσπραξία;

with Χωρίς σχόλια

Η αναπτυξιακή λεκτική δυσπραξία είναι μια κινητική διαταραχή του κεντρικού νευρικού συστήματος που επηρεάζει την ικανότητα του παιδιού να παράγει και να βάζει στην σειρά ήχους, συλλαβές και λέξεις. Το παιδί γνωρίζει τί θέλει να πει όμως ο εγκέφαλος δεν δίνει τις σωστές εντολές στα όργανα της άρθρωσης με σκοπό να εκτελέσουν με ακρίβεια τις κινήσεις που χρειάζεται προκειμένου να παραχθούν σωστά οι λέξεις και οι προτάσεις. Θεωρείται ότι η αναπτυξιακή λεκτική δυσπραξία μπορεί να επηρεάσει 5% του γενικού πληθυσμού. Επίσης, φαίνεται οτι τα αγόρια είναι τέσσερις φορές πιό πιθανό να προσβληθούν έναντι των κοριτσιών (συχνότητα εμφάνισης 4:1 δηλαδή 4 αγόρια έναντι σε 1 κορίτσι). Η διαταραχή μπορεί να  οφείλεται κυρίως σε:

  •  νευρολογικές βλάβες όπως όγκοι, τραυματισμοί ή εγκεφαλικό επεισόδιο
  • γονιδιακή διαταραχή (έρευνες έχουν δείξει την συσχέτιση του γονιδίου FOXP2 με την εμφάνιση της λεκτικής δυσπραξίας)
  • άλλη νευρολογική ή κινητική αιτιολογία

ή τέλος να μην υπάρχει κάποιο εμφανές αίτιο αλλά να εμφανίζεται ως μια ιδιοπαθής διαταραχή της ομιλίας.

Πως εκδηλώνεται η Αναπτυξιακή Λεκτική Δυσπραξία;

Τα χαρακτηριστικά της ομιλίας ενός παιδιού που εμφανίζει δυσπραξία είναι μεταξύ άλλων:

  • Δυσκολία στην έναρξη της ομιλίας (το παιδί αργεί να μιλήσει)
  • Περιορισμένη ικανότητα των φωνημάτων που μπορεί να εκφέρει (δηλαδή λέει λιγότερα γράμματα από αυτά που θα έπρεπε βάση και της ηλικίας του)
  • Έχει δυσκατάληπτη ομιλία (πολλές φορές ακόμα και οι ίδιοι οι γονείς του παιδιού δεν μπορούν να καταλάβουν τί λέει)
  • Κάνει πολλά αρθρωτικά λάθη τα οποία δεν είναι σταθερά (το παιδί μπορεί να αλλοιώνει τα γράμματα, να τα παραλείπει και κάθε φορά να λέει με διαφορετικό λάθος τρόπο το ίδιο γράμμα στην ίδια λέξη)
  • Διαταραχές στην προσωδία (όταν μιλάμε για προσωδία αναφερόμαστε στον ρυθμό, τον τόνο και τον επιτονισμό της ομιλίας, χαρακτηριστικά τα οποία σε ένα παιδί με αναπτυξιακή λεκτική δυσπραξία είναι διαταραγμένα και έτσι η ομιλία του παιδιού μπορεί να ακούγεται μονότονη ή να μιλάει με αργό ρυθμό)

 

 

 

 

 

 

 

Σε κάθε περίπτωση που αντιληφθείτε μια διαταραχή στην ομιλία του παιδιού σας μπορείτε να απευθυνθείτε σε έναν λογοθεραπευτή προκειμένου εκείνος να αξιολογήσει την ομιλία του παιδιού.

(Στο κέντρο μας χρησιμοποιούμε εκτός των άλλων και την μέθοδο “SIMATAsigns make talk”, η οποία είνια μια μέθοδος παρέμβασης που χρησιμοποιείται τα τελευταία χρόνια, σχεδιασμένη ειδικά για τα Ελληνόπουλα με αναπτυξιακή λεκτική δυσπραξία από το εργαστήριο της Dore Blom στην Θεσσαλονίκη)

Κωνστάντη Σπ. Αναστασία

Λογοθεραπεύτρια

Leave a Reply

Skip to content