Πρόκειται για μια ολιστική προσέγγιση στην αποκατάσταση των διαταραχών φωνής. Αποτελεί την εξέλιξη της μεθόδου «Voicecraft» από την ειδική φωνοθεραπεύτρια Ε. Κουτσουμπάκη. Η αποκατάσταση της φωνής με την συγκεκριμένη μέθοδο προσφέρει εντυπωσιακή και μόνιμη βελτιώση της ποιότητας της φωνής.