Η φωνοθεραπεία είναι κλάδος εξειδίκευσης της λογοθεραπείας. Το αντικείμενο ενασχόλησης του φωνοθεραπευτή διαφέρει εντελώς απο εκείνο του δασκάλουφωνητικής.Η επιστήμη της φωνοθεραπείας ασχολείται με την ανθρώπινη φωνή – η οποία είναι το σημαντικότερο μέσο επικοινωνίας του είδους μας – είτε σε επίπεδο θεραπείας και αποκατάστασης, είτε σε επίπεδο πρόληψης και αποδοτικότερης χρήσης της.

Ποιός πρέπει να κάνει φωνοθεραπεία;

Άτομα που θέλουν να αποκαταστήσουν την λειτουργία της φωνής τους αφότου γίνει διάγνωση από ωτορινολαρυγγολόγο οτι υπάρχει κάποιου είδους δυσλειτουργία, όπως λόγου χάριν στις παρακάτω περιπτώσεις:

  1. Όζοι (κάλοι)
  2. Πολύποδες
  3. Οίδημα φωνητικών χορδών
  4. Παράλυση φωνητικών χορδών
  5. Φωνητική κόπωση
  6. Δυσκολία εντασης και προβολής της φωνής
  7. Οποιοσδήποτε θέλει να βελτιώσει την αποδοτικότητα της φωνής του (δάσκαλος, τραγουδιστής, ομιλητής, ψάλτης κ.α)

Στο κέντρο μας εφαρμόζεται η μέθοδος Integrated Voice Therapy, η οποία πρόκειται για μια ολιστική προσέγγιση στην αποκατάσταση της φωνής

Skip to content