Ο ρόλος του λογοθεραπευτή στην άνοια

with Χωρίς σχόλια

Η άνοια (Dementia) είναι ένα σοβαρό νευρολογικό σύνδρομο, που ως κύριο χαρακτηριστικό του έχει την  έκπτωση ή την απώλεια της γενικότερης νοητικής κατάστασης ενός ατόμου που προηγουμένως δεν ήταν εξασθενημένο. Η άνοια εκδηλώνεται κυρίως σε ανθρώπους ηλικίας πάνω απο 65 ετών. Στην Ελλάδα εκτιμάται πως υπάρχουν πάνω απο 150.000 άτομα που πάσχουν απο την νόσο. Η κυριότερη μορφή άνοιας είναι η νόσος του Alzheimer.

Τα κυριότερα συμπτώματα της άνοιας είναι γνωστικά όπως είναι οι διαταραχές μνήμης, οι διαταραχές λόγου, οι διαταραχές αντίληψης του χώρου, η δυσκολία προσοχής, η δυσκολία στον χρονικό προσανατολισμο, η αδυναμία εκτέλεσης δραστηριοτήτων. Επίσης, είναι συμπεριφορικά μεταξύ των οποίων βρίσκονται η απρεπής συμπεριφορά, οι άλλαγές στην προσωπικότητα, το άγχος, η κατάθλιψη, οι διαταραχές στον ύπνο, οι παραληρητικές ιδέες και οι ψευδαισθήσεις και κινητικά συμπτώματα.

 

Η συμβολή της λογοθεραπείας στην άνοια

Οπώς αναφέρθηκε παραπάνω, ανάμεσα στα βασικά συμπτώματα της νόσου είναι τα ελλείματα στις γνωστικές δεξιότητες. Αυτό είναι και το σημείο στο οποίο μπορεί να φανεί χρήσιμη η λογοθεραπεία, ούτως ώστε να συμβάλλει στην επιβράδυνση της μείωσης των γνωστικών ικανοτήτων του ατόμου. Φυσικά, στο βαθμό που αυτό μπορεί να καταστεί δυνατό,  καθότι στην συντριπτική τους πλεοψηφία οι μορφές της άνοιας είναι μη αναστρέψιμες. Επιπλέον, σε πολλές περιπτώσεις ασθενών απαντώνται δυσκολίες κατάποσης. Σε αυτήν την περίπτωση, ο θεραπευτής μπορεί να δουλέψει με το άτομο για να διασφαλίσει την ανάπτυξη αντασταθμιστικών στρατηγικών που θα προστατεύσουν το άτομο απο τον πνιγμό. Επίσης, η λογοθεραπεία μπορεί να συμβάλλει και προληπτικά στην τρίτη ηλικία με ασκήσεις και δραστηριότητες ενδυνάμωσης του νου.

 

Βιβλιογραφικές παραπομπές

  • American Speech-Language-Hearing Association, (2005b).The Roles of Speech-Language Pathologists Working with Individuals with Dementia-Based Communication Disorders: Technical Report [Technical Report]
  • Sadock, Benjamin James Sadock, Virginia Alcott (2008).Kaplan & Sadock’s concise textbook of clinical psychiatry  [Ανακτήθηκε στις  10-03-2018]

Κωνστάντη Σπ. Αναστασία

Λογοθεραπεύτρια

Leave a Reply