Διαταραχή Κεντρικής Ακουστικής Επεξεργασίας. Τί μπορεί να συμβαίνει όταν ένα παιδί ακούει αλλά δεν κατανοεί.

with Χωρίς σχόλια

Ως Διαταραχή Ακουστικής Επεξεργασίας (ΔΑΕ) ορίζουμε την αδυναμία που έχει ένα άτομο να διαφοροποιήσει, να αναγνωρίσει και να κατανόησει τους ήχους του περιβάλλοντος ή την ομιλία. Στην πλειοψηφία τους τα άτομα με διαταραχή ακουστικής επεξεργασίας παρουσιάζουν  φυσιολογική ικανότητα ακοής, δεν … Read More

Skip to content