Σύγχρονη καινοτόμος τεχνική σε παγκόσμιο επίπεδο, που εφαρμόζονται απο το κέντρο μας.

 

Νευρομυϊκή Ηλεκτρική Διέγερση: Το κέντρο μας είναι το πρώτο εξειδικευμένο κέντρο στην Κέρκυρα που εφαρμόζει πλέον την Νευρομυική Ηλεκτρική Διέγερση, σε ασθενείς με δυσφαγία – δυσλειτουργική κατάποση και πάρεση προσωπικού νεύρου ,ύστερα από εγκεφαλικό επεισόδιο ή άλλου είδους νευρολογική διαταραχή και βλάβη (π.χ εγκεφαλική παράλυση, κρανιοεγκεφαλική κάκωση, νευροεκφυλιστικές νόσοι όπως είναι λόγου χάριν η αμυοτροφική πλάγια σκλήρυνση ή ΑLS κατά την ξενόγλωσση ορολογία, νόσος Parkinson, πολλαπλή σκλήρυνση ή σκλήρυνση κατά πλάκας κ.α).

Η Νευροµυϊκή Ηλεκτρική Διέγερση (Neuro-Muscular Electrical Stimulation) είναι μια μέθοδος που βασίζεται στην Ηλεκτροθεραπεία, και είναι μια διαδικασία κατά τη διάρκεια της οποίας πραγματοποιείται διοχέτευση ηλεκτρικού ρεύματος κατά μήκος ενός μυός ή μιας μυϊκής ομάδας µε σκοπό τη διατήρηση του μυϊκού τόνου όταν η αντίστοιχη νευρική διέγερση δεν είναι επαρκής. Με αυτό τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα να γίνει ενδυνάμωση του µυός στον ασθενή αλλά και να αποφευχθεί πιθανή ατροφία του. Εφαρμόζεται σε ενήλικες και παιδιά. Για να μπορέσει να εφαρμοστεί η μέθοδος αποτελεσματικά και ακίνδυνα για τον ασθενή απαιτείται πολύ καλή επιστημονική κατάρτιση και εξειδίκευση του θεραπευτή.

Ενημερωθείτε για αυτήν την επαναστατική μέθοδο που εφαρμόζεται στις καλύτερες κλινικές αποκατάστασης στον κόσμο με εντυπωσιακά αποτελέσματα.