Σύγχρονη καινοτόμος τεχνική σε παγκόσμιο επίπεδο, που εφαρμόζονται απο το κέντρο μας.

 

Το κέντρο μας παρέχει απο την πρώτη στιγμή στην Κέρκυρα για πρώτη φορά, Νευρομυϊκή Περίδεση για την αντιμετώπιση των διαταραχών Σίτισης, Κατάποσης και Ομιλίας: Πρόκειται για την τεχνική χρήσης και τοποθέτησης ειδικών ελαστικών ταινιών απευθείας στους ιστούς-στόχους ώστε να επιτευχθούν τα βέλτιστα θεραπευτικά αποτελέσματα. Οι κυρίοι στόχοι της Τεχνικής είναι η ευθυγράμμιση της στάσης του σώματος, η «διόρθωση» του μυϊκού τόνου και η διευκόλυνση της κίνησης των μυών που συμμετέχουν στην Ομιλία, στην Σίτιση και στην Κατάποση. Η μέθοδος χρησιμοποιείται χρόνια από τους φυσιοθεραπευτές (για την αποκάτασταση στις δομές του σώματος) με πολύ καλά αποτελέσματα, όμως πρόσφατα εξελίχθηκε από συναδέλφους λογοθεραπευτές ώστε να γίνεται χρήση της και για την αντιμέτωπη των διαταραχών σίτισης, κατάποσης και ομιλίας. Μπορεί να εφαρμοστεί σε ενήλικες και παιδιά.

Ενημερωθείτε για αυτήν την επαναστατική μέθοδο που εφαρμόζεται στις καλύτερες κλινικές αποκάστασης στον κόσμο με εντυπωσιακά αποτελέσματα.