Η Εντατική Αλληλεπίδραση είναι μια προσέγγιση που βοηθάει τα άτομα στα πρώιμα στάδια της ανάπτυξης να μάθουν τις «Βασικές Αρχές της Επικοινωνίας» , οι οποίες είναι απαραίτητες για να επικοινωνήσει ένα άτομο και προηγούνται πάντα της λεκτικής ανάπτυξης. Μεταξύ των οποίων αρχών βρίσκονται:

 • Να απολαμβάνουμε να βρισκόμαστε με άλλο άτομο
 • Να διασκεδάζουμε το να είμαστε με άλλο άνθρωπο και να μπορούμε να συνδεόμαστε συναισθηματικά
 • Η αυτοεκτίμηση, η αίσθηση του εαυτού
 • Η αυτό-ασφάλεια, να αισθανόμαστε συναισθηματικά.
 • Να μάθουμε να συγκεντρωνόμαστε και να παρακολουθούμε
 • Εναλλαγή σειράς
 • Χρήση και κατανόηση οπτικής επαφής
 • Χρήση των εκφράσεων του προσώπου
 • Να μάθουμε να διαβάζουμε τις εκφράσεις του προσώπου
 • Να μάθουμε να απολαμβάνουμε και να δίνουμε την προσοχή μας σε κάποιον
 • Εναλλαγή σειράς στην ανταλλαγή των συμπεριφορών
 • Χρήση και κατανόηση της σωματικής επαφής
 • Χρήση και κατανόηση των χειρονομιών

Η μέθοδος απευθύνεται σε άτομα που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού(ιδιαίτερα εκείνα με καθυστέρηση της ανάπτυξης), άτομα με πολλαπλές, σοβαρές και κάθε τύπου μαθησιακές δυσκολίες, άτομα που βρίσκονται στο προγλωσσικό στάδιο (δηλαδή χωρίς την ικανότητα λόγου). Η Εντατική Αλληλεπίδραση απευθύνεται επίσης σε ανθρώπους όλων των ηλικιών. Έχει πολύ σημαντικά αποτελέσματα όταν εφαρμοστεί από νωρίς.

Skip to content